Νέα Νέα

11 February 2023
Η Prime Biosciences υπογράφει συμφωνία διανομής με την Calpro AS

Η Prime Biosciences υπογράφει συμφωνία διανομής με την Calpro AS

 

Η Prime Biosciences ΙΚΕ ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία αποκλειστικής διανομής με την Calpro AS για τα καινοτόμα προϊόντα CalproSmart Office και CalproSmart Self Test για την ελληνική και κυπριακή αγορά.

 

Η Calpro AS ιδρύθηκε το 1993 από τους ερευνητές I. Dale και M. Fagerhol οι οποίοι ανακάλυψαν την καλπροτεκτίνη. Η Calpro παρήγαγε τα πρώτα διαθέσιμα εμπορικά κιτ για τη μέτρηση της καλπροτεκτίνης και καθιέρωσε έτσι τα όρια και τα πρότυπα που θα ακολουθούσαν όλες οι επόμενες δοκιμές.

 

Με τα προϊόντα CalproSmart, η Prime Biosciences στοχεύει να καταστήσει τη μέτρηση της καλπροτεκτίνης εύκολη, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους ασθενείς.