Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία και τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας

Βασικός στόχος της Prime Biosciences είναι η κάλυψη των αναγκών μέσω προϊόντων υψηλής τεχνολογίας εφαρμόζοντας πάντα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς διατήρησης κορυφαίων προτύπων ποιότητας. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο και τους συνεργάτες μας, η Prime Biosciences έχει λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για τον τρόπο που διαχειρίζεται και διανέμει τα προϊόντα της σύμφωνα με τα:

 

  • ISO 9001: 2015
    για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει σε όλους τους τομείς της.

 

  • EN ISO 13485: 2016
    για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει για την ανάπτυξη, παραγωγή και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.